FAQ > บริหารการขาย

ฉันจะแก้ไขใบเสนอราคาได้อย่างไร ?


การแก้ไขใบเสนอราคา

       ใบเสนอราคาเป็นใบที่นำเสนอ ราคา และ โปรโมชั่น ให้ลูกค้าพิจารณา ใบเสนอราคาจึงมีโอกาสที่จะถูกปรับปรุงแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง ระบบบริหารกายขายของ ABSOLUTE มีเมนูให้ปรับปรุงแก้ไขใบเสนอราคาและสามารถระบุจำนวนที่ปรับปรุงใบเสนอราคาได้ด้วย โดยมีวิธีดังนี้

 

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ใบเสนอราคา

 

2.    ค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข >> กดปุ่มปรับปรุงใบเสนอราคา

 

3.    แก้ไขข้อมูล

 

4.    กดปุ่มออกใบเสนอราคา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่