FAQ > ค้าปลีก

ทำไมคีย์ขายสินค้าไม่ได้?


การคีย์ขายสินค้า

          การคีย์ขายสินค้าสามารถคีย์ได้ทั้งผ่านหน้าแคชเชียร์ออนไลน์ หรือผ่าน POS ทั้งนี้สาเหตุที่คีย์สินค้าแล้วไม่ปรากฎรายการสินค้าขึ้นมี 2 กรณีด้วยกัน

1. ไม่ได้เพิ่มสินค้าเข้าสาขา โดยมีวิธีแก้ไขดังนี้


     1. คลิกที่เมนูค้าปลีก >> สาขาค้าปลีก >> ค้าปลีก >> สาขาค้าปลีก >> สินค้า >> สร้างสินค้า

 

     2. ขั้นตอนเลือกสาขาร้าน : กดเพิ่มทีละสาขา กรอกรหัสสาขา

     3. ขั้นตอนสร้างสินค้า : กดสร้างจากรหัสสินค้า กรอกรหัสสินค้า >> กรอกราคาสินค้า

2. สินค้าไม่มีราคา มีวิธีแก้ไขดังนี้


     1. คลิกที่เมนูค้าปลีก >> สาขาค้าปลีก >> ค้าปลีก >> สาขาค้าปลีก >> สินค้า

 

     2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการตั้ง / แก้ไขราคา

     3. กดเลือกแก้ไขทีละสาขา / แก้ไขทุกสาขา

     4. กรอกราคาขาย


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่