FAQ > จัดซื้อ

สามารถรับสินค้าหลายครั้งได้หรือไม่?


การรับสินค้า

          การรับสินค้าสามารถรับได้มากกว่า 1 ครั้ง หรือรับจนกว่าจะครบตามใบสั่งซื้อ แต่รับมากกว่าใบสั่งซื้อไม่ได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่