FAQ > จัดซื้อ

เอกสารในระบบจัดซื้อ มีอะไรบ้าง?


เอกสารในระบบจัดซื้

          ระบบจัดซื้อมี 4 เอกสาร ซึ่งจะเรียงลำดับในการใช้งานดังนี้

1. เอกสารใบขอสั่งซื้อ (PR) สำหรับขอสั่งซื้อรายการสินค้าก่อนเปิด PO

2. เอกสารใบสั่งซื้อ (PO) สำหรับใบสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

3. เอกสารใบรับสินค้า (RP) สำหรับรับสินค้าเข้าคลัง

4. เอกสารใบคืนสินค้า (PT) สำหรับคืนสินค้ากลับไปยังซัพพลายเออร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่