FAQ > จัดซื้อ

แก้ไขราคาต้นทุนของสินค้าอย่างไร?


การแก้ไขราคาทุนสินค้า

          ระบบสามารถตั้งราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกันทุกซัพพลายเออร์ หรือตั้งราคาตามแต่ละซัพพลายเออร์ได้ และยังสามารถตั้งราคาตามจำนวนของสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คลิกจัดซื้อ >> ศูนย์สั่งซื้อ >> ราคา >> ปรับราคา

 

2. กรอกซัพพลายเออร์ / รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคาสินค้า


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่