FAQ > จัดซื้อ

รับสินค้าเข้าคลังอื่นๆ ได้หรือไม่?


การรับสินค้าเข้าคลัง

          ปกติแล้วการสั่งซื้อสินค้าจะรับสินค้าเข้าคลังที่เปิด PO เท่านั้น ซึ่งหากต้องการรับสินค้าเข้าคลังอื่นๆ สามารถทำได้โดย


1. คลิกจัดซื้อ >> ศูนย์สั่งซื้อ >> คลังสินค้า >> เพิ่มคลังสินค้า

 

2. กรอกรหัสศูนย์สั่งซื้อ

3. เลือกคลังสินค้า

ซึ่งวิธีทำข้างต้นนี้ควรทำก่อนการเปิด PO


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่