FAQ > อสังหาริมทรัพย์

ฉันจะออกใบเสนอราคาได้อย่างไร ?


การออกใบเสนอราคา

         การออกใบเสนอราคาระบบอสังหาริมทรัพย์ของ ABSOLUTE จะต้องมีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนเช่น ข้อมูลโครงการ แบบยูนิต เลขยูนิต ราคา รวมถึงโปรโมชั่น เพราะหน้าออกใบเสนอราคาผู้ออกจะเลือกใช้ข้อมูลเท่านั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่น แก้ราคาในหน้านี้ไม่ได้ วิธีออกใบเสนอราคามีดังนี้

 

1.    เลือกเมนูระบบอสังหาริมทรัพย์ >> การขาย >> เสนอราคา >> สร้างใบเสนอราคา

 

2.    กรอกข้อมูลแล้ว กดปุ่มทำรายการ

 

3.    เลือกโปรโมชั่น และ ตรวจสอบราคาให้เรียบร้อย

4.    กดปุ่ม ออกใบเสนอราคา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่