FAQ > อสังหาริมทรัพย์

รหัสติดตามการขายคืออะไร ?


รหัสติดตามการขายคือ

      การติดตามการขายคือการสร้างการติดตามของลูกค้าโดยระบบจะมีการให้บันทึกวันเวลาเพื่อแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้า รวมถึงเก็บประวัติไว้เรียกดูข้อมูลภายหลัง เช่น ลูกค้าเข้าชมโครงการตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ หรือ เซลล์โทรตามลูกค้าก๊่ครั้งแล้ว และ รหัสติดตามการขายยังผูกกับการซื้อขายของลูกค้าเช่นลูกค้าซื้อ 2 ยูนิต จะมี 2 รหัสการติดตาม เพื่อตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อลูกค้า หรือ ย้ายแปลง ระบบจะมีประวัติเก็บไว้ในรหัสการติดตาม การสร้างรหัสการติดตามมีวิธีดังนี้

 

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ติดตามการขาย >> สร้างการติดตามการขาย

 

2.    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.    กดปุ่มบันทึก


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่