FAQ > คลังสินค้า

เพิ่มสินค้าเข้าหมวดอย่างไร?


การเพิ่มสินค้าเข้าหมวด

          ในกรณีที่สร้างสินค้าใหม่แต่ไม่ได้เพิ่มเข้าในหมวดสินค้า หรือสร้างหมวดสินค้ามาใหม่ และต้องการจะเพิ่มสินค้าเข้าหมวด มีวิธีทำดังนี้


1. คลิกคลังสินค้า >> สินค้าและหมวด >> สินค้าในหมวด

 


2. กดเพิ่มสินค้าเข้าหมวด

3. กรอกหมวดสินค้า

4. เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มเข้าหมวดสินค้า


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่