FAQ > คลังสินค้า

สร้างสินค้าใหม่อย่างไร?


การสร้างสินค้า

          การสร้างสินค้าใหม่ ควรจะสร้างคลังสินค้า / สาขาขายปลีก / สาขาขายส่ง / ศูนย์สั่งซื้อ และหมวดสินค้ามาก่อน เพราะจะทำให้ลดความผิดพลาดที่จะส่งผลให้ในระบบอื่นๆไม่สามรถใช้งานสินค้ารายการนั้นๆได้ โดยวิธีการสร้างสินค้ามีดังนี้


1. คลิกคลังสินค้า >> สินค้าและหมวด >> สร้างสินค้า

 


2. กรอกรายละเอียดของสินค้า (* บังคับกรอก)

3. เลือกเพิ่มเข้าคลังสินค้า / เพิ่มเข้าสาขาขายปลีก / ลงราคาขายส่ง / ลงราคาศูนย์สั่งซื้อ

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่