FAQ > เมนูหลัก

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อย่างไร?


การเปลี่ยนรหัสผ่าน

          การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สามารถทำได้ดังนี้

1. กดเมนูหลัก >> บัญชีผู้ใช้ >> แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

2. กรอกรหัสผ่านเก่า

3. ติ๊กเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

4. กรอกรหัสผ่านใหม่ / ยืนยันรหัสผ่านใหม่

 

 

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่