FAQ > จัดซื้อ

สร้างซัพพลายเออร์ใหม่อย่างไร?


การสร้างซัพพลายเออร์

          การสร้างซัพพลายเออร์ใหม่สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คลิกจัดซื้อ >> ซัพพลายเออร์ >> สร้างผู้จำหน่ายสินค้า

 

2. กรอกข้อมูลของซัพพลายเออร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่