FAQ > ค้าส่ง

สามารถส่งสินค้าหลายครั้งได้หรือไม่?


การส่งสินค้า

          การส่งสินค้าสามารถส่งได้มากกว่า 1 ครั้ง หรือส่งจนกว่าจำนวนจะครบตามใบรับสั่งซื้อ ซึ่งการส่งแต่ละครั้งจะได้เอกสารใบใหม่เสมอ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่