FAQ > ค้าส่ง

แก้ไขราคาสินค้าขายส่งอย่างไร?


การแก้ไขราคาสินค้าขายส่ง

          ระบบสามารถตั้งราคาสินค้าเป็นราคาและส่วนลดเป็นราคาเดียวกันทุกสาขา หรือตั้งราคาตามแต่ละลูกค้าได้ และยังสามารถตั้งราคาตามจำนวนของสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้1. คลิกค้าส่ง >> สาขาขายส่ง >> จัดการราคา >> ราคาสินค้า >> ปรับราคา

 

2. กรอกสาขาร้าน / ชื่อลูกค้า / รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคาสินค้า


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่