FAQ > คลังสินค้า

แก้ไขสินค้าอย่างไร?


การแก้ไขสินค้า

          ในกรณีที่สร้างสินค้าผิด หรือต้องการแก้ไขรายละเอียดของสินค้าสามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คลิกคลังสินค้า >> สินค้าและหมวด >> สินค้าทั้งหมด

 


2. กดค้นหาสินค้าที่ต้องการแก้ไขในหน้าสินค้าทั้งหมด

3. กดแก้ไขสินค้า

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่