FAQ > คลังสินค้า

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานคลังได้อย่างไร?


การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้คลัง

          ในกรณีที่มีผู้ใช้งานหลายคน สามารถกำหนดสิทธื์ให้แต่ละคนเห็นเฉพาะคลังของตนเองเท่านั้นได้ โดยมีวิธีทำดังนี้


1. คลิกคลังสินค้า >> คลังสินค้า >> ผู้ใช้คลัง

 

2. กดเพิ่มผู้ใช้คลัง

3. กรอกรหัสคลัง / รหัสผู้ใช้

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่